Политика на испорака

Нарачаните производи ќе ви бидат доставени најдоцна до 2 работни дена по извршената нарачка на нашата веб страница, на адресата која сте ја навеле како адреса за достава при креирањето на нарачката.

Плаќањето на производите се врши на врата при прдеавање на нарачката од страна на доставувачот.

Трошоци за испорака на територијата на Република Македонија нема, односно доставата е бесплатна за сите. Доколку нарачателот е од странство, со нарачателот дополнително се договара начинот на испорака и цената на чинење на испораката.

Доколку имате дополнителни прашања во врска со испораката на нашите производи, ве молиме да не контактирате на телефон или email.

Со Почит,
Тимот на Морион